ï»? 广州城市轨道交通运输管理专业高技,高技读城市轨道交通运输管理专业好å?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta name="Description" content="本专业需具有城市轨道交通运营管理专业知识,有较高的综合素质和较强的城市轨道专业技能。从事城市轨道交通运营管理生产、经营与服务工作的应用型、复合型专业技术人才。从事城市轨道交通运营组织、指挥和管理工作ï¼?.." /> <link href="../JGHtml/css/jigou/jigou.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="../css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="../JavaScript/KC_Click.js"></script> <script type="text/javascript"> function check() { var f = document.getElementById("form2"); if(f.txtName.value.replace(/^\s*(\S*\s*\S*)\s*$/g,'$1')=='' || f.txtTel.value.replace(/^\s*(\S*\s*\S*)\s*$/g,'$1')=='' || f.txtEmail.value.replace(/^\s*(\S*\s*\S*)\s*$/g,'$1')=='' ) { alert('姓名、手机、邮箱不能为ç©?'); return false; } else { f.hfName.value = encodeURI(f.txtName.value); f.hfTel.value = encodeURI(f.txtTel.value); f.hfEmail.value = encodeURI(f.txtEmail.value); f.hfContent.value = encodeURI(f.txtContent.value); f.hfJGID.value = document.getElementById("hfID").value; f.hfJGName.value = encodeURI(document.getElementById("KCName").innerHTML); f.hfThisUrl.value = document.URL; f.submit(); } } </script> <title>
中专技校招生网 热门专业: 计算机应用技æœ?/a> / 动漫设计与制ä½?/a> / 模具设计与制é€?/a> / 数控加工技æœ?/a> / 建筑工程 / 会计电算åŒ?/a> / 室内设计 / 市场营销 / 电子商务 / 汽车检测与维修 / 专业大全
全国免费招生咨询服务热线ï¼?/font> 400-660-3310   
Å·ÖÞÂÒÂ뼤ÊÓƵÔÚÏß¹Û¿´ÍøÒ³°æ